El CEESIB ha signat convenis amb entitats que, d’una manera o una altra, mantenen qualque vincle amb el món de l’Educació Social.

  • Associació Balear de Teràpia Corporal Integrativa 
  • Centro de Terapia y Pareja Palma
  • Fundació Pere Tarrés
  • Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED
  • Universitat de les Illes Balears - UIB
  • Universitat Internacional de La Rioja - UNIR
  • Universitat Oberta de Catalunya – UOC