El CEESIB ha signat convenis amb entitats que, d’una manera o una altra, mantenen qualque vincle amb el món de l’Educació Social.

  • Associació Balear de Teràpia Corporal Integrativa 
  • Centre d’Arteràpia i Educació – creA
  • Centro de Terapia y pareja
  • Fundació Pere Tarrés
  • Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED
  • Universitat de les Illes Balears
  • Universitat Oberta de Catalunya – UOC