S’han arribat a distingir diferents àmbits professionals en l’Educació Social. Tot i que es tracta d’una professió en constant construcció, alguns d’aquests àmbits poden ser els següents:

 • Serveis Socials d'Atenció Primària
 • Serveis Socials a la Infància i l'Adolescència 
 • Centres d'acolliment per a infants i adolescents
 • Centres Residencials per a infants i adolescents
 • Centres Oberts
 • Programes d'Escolarització Compartida
 • Escoles – Instituts
 • Centres de planificació familiar
 • Medi obert
 • Gent gran
 • Salut Mental
 • Justícia d'Adults
 • Justícia Juvenil
 • Ludoteques i projectes d'oci
 • Centres cívics, dinamització i promoció cultural
 • Granges escola
 • Formació d'adults
 • Drogodependències
 • Centres d'acolliment i atenció a persones immigrades
 • Atenció a persones sense sostre
 • Espais d'acolliment i acompanyament amb dones
 • Inserció sociolaboral
 • Programes d'educació per a la salut
 • Programes d'educació ambiental
 • Educació per al desenvolupament
 • Gestió de programes de voluntariat
 • Cooperació internacional
 • Funcions de gestió i coordinació d’equips
 • Programes amb persones amb discapacitat