Documents professionalitzadors

Pots consultar els DOCUMENTS PROFESSIONALITZADORS aquí. Hi trobaràs:

  • Definició d’Educació Social.
  • Codi Deontològic de l’educador i l’educadora social.
  • Catàleg de Funcions i Competències de l’educadora i l’educador social.