L’espai de supervisió ofereix suport per a què les educadores i educadors socials puguin millorar en la qualitat de les seves intervencions, en la cura de les persones amb les quals s’intervenen i principalment en la millora i consciència de la pròpia cura. Per a què desenvolupin la tasca socioeducativa d'una manera més objectiva i treballar els aspectes emocionals que sorgeixen quan s’intervé amb persones i amb situacions de risc i vulnerabilitat social. A l’espai de supervisió es compartiran experiències, inquietuds, dubtes i reflexions per a la millora de la intervenció, i també es proposaran estratègies laborals i per a la gestió emocional de cada professional.

  • Sessions: 14/03, 25/04, 23/05, 20/06, 18/07, 26/09, 24/10, 21/11 i 12/12.
  • Horari: de 17 a 19 hores.
  • Lloc: seu del CEESIB (C/ Jeroni Pou,  4 – baixos 2a de Palma).
  • Facilitadores: Gema Domínguez Rodríguez i Sílvia Porto Serra (educadores socials).
  • Imprescindible participar a totes les sessions. Places limitades.
  • Preu:
  1. Persones col·legiades: 10 euros per sessió.
  2.  Altres: 20 euros per sessió.

El pagament ha de fer-se per transferència o ingrés i enviar el resguard bancari al correu electrònic del CEESIB.

Inscripcions → https://forms.gle/3tsLy8zCEw2yKotq8

Més informació a l’arxiu adjunt.