El divendres 17 de febrer de 2017 es va constituir la junta de govern del CEESIB per al període 2017-2021, composta per:

Presidència: Jordi Fuster Simó.

Vicepresidència: Catalina Sampol Mas.

Tresoreria: Marta Ferrer Coll.

Secretaria: Violeta Rojas González.

Vocal Menorca: Maria Victòria Suárez Bilbao.

Vocal Eivissa/Formentera: Maria Belén López-Higuera Marí.

Vocal: Maria Pilar Arévalo Ordóñez.

Vocal: Mercedes Mora Muñiz.

Vocal: Marta Orcera Duel.

Vocal: Margalida Francesca Tortell Sastre.

Vocal: Maria Amengual Cerdà.

 

 

Suplent: Josep Miquel Bosch Zornoza (Menorca).

Suplent: Marta Ortiz Pérez (Eivissa/Formentera).

Suplent: Gloria Sánchez Ramos.

Suplent: Esther Casas Moreno.

Suplent: Marina Cabrer Bonnín.

Suplent: Maria del Mar Benedí Sastre.

Suplent: Victòria Faidella Planells.