Divendres 7 de maig de 2021 es va constituir la junta de govern del CEESIB per al període 2021-2025, composta per:

Presidència: Violeta Rojas González. 

Vicepresidència: Maria Antònia Amengual Cerdà.

Tresoreria: Marta Ferrer Coll.

Secretaria: Jordi Fuster Simó.

Vocal: Aixa Provencio Aguriondo.

Vocal: Catalina Sampol Mas.

Vocal: Mónica Román Pérez.

Vocal: David Aguilera Fernández.

Vocal: Pau Francesc Ramón Lladó.

Vocal: Dàcil López Carbonell.

 

Suplent: Maria Ángeles Villalba Moya.

Suplent: Magdalena Ramis Perelló.

Suplent: Antonio Reaño Montoro.

Suplent: Mateu Mas Perelló.

Suplent: Marta Fiol Crespí.

Suplent: Maria Belén López-Higuera Marí.