SOL·LICITUD COL·LABORACIÓ CALENDARI 2020
 
Estam preparant el calendari del 2020 i, per aquest motiu, us demanam la vostra col·laboració.
 
Ens agradaria que el calendari inclogués dibuixos, realitzats pels usuaris o pels professionals de l’educació social, que reflecteixin la feina dels educadors/es socials.
 
Podeu enviar, via correu electrònic, els vostres dibuixos fins dia 29 de novembre de 2019.

Animeu-vos a participar!!!


AGENDA CEESIB SETEMBRE 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de setembre.  

 • Dimarts 10 de setembre: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dilluns 16 de setembre: reunió amb el president i representants del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB).
 • Dimecres 18 de setembre: reunió de la vocalia de comunicació del CEESIB.
Al mes de setembre s’ha presentat: 
 1. Escrit a l’Institut Balear de la Dona (IBDona) en relació als requisits d’una convocatòria de subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, d'eliminació de qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció davant les violències masclistes. 

AGENDA CEESIB JULIOL 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de juliol.  

 • Dissabte 27 de juliol: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 27 de juliol: sessió ordinària de la junta de govern del CEESIB.

Al mes de juliol s’ha presentat: 

 1. Recurs d’alçada al I Pla insular de suport a la família de Menorca (Consell Insular de Menorca).

AGENDA CEESIB JUNY 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de juny.  

 • Dilluns 10 de juny: reunió de la comissió d’ètica i deontologia professional del col·legi.
 • Dilluns 10 de juny: reunió amb persones col·legiades del CEESIB per parlar del nou reglament dels serveis d’acolliment residencial per a persones menors d’edat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
 • Dijous 20 de juny: reunió amb representants de la FEIAB per parlar dels concerts socials, convocats per l’IMAS, dels centres de menors gestionats per les diferents entitats del Tercer Sector.
 • Dimarts 25 de juny: assistència al seminari de fi de pràctiques de l’alumnat de 4t curs del grau d’Educació Social de la UIB.
 • Dissabte 29 de juny: sessió de la comissió permanent del CEESIB.

Al mes de juny s’ha presentat: 

 1. Al·legacions al nou Reglament pel qual s’estableix el règim jurídic dels serveis d’acolliment residencial per a persones menors d’edat a Mallorca de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
 2. Escrit a Aldeas Infantiles SOS de España respecte als requisits demanats a una oferta de feina.

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC MES DE JULIOL

Informar-vos que al mes de JULIOL l’horari d’atenció al públic del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) serà: dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 hores.

Disculpeu les molèsties ocasionades pel canvi.


COBRAMENT REBUTS 2on SEMESTRE 2019

Us informam que a partir de dia 8 de juliol començarem amb el cobrament dels rebuts del  2on semestre de l'any 2019.

Les persones que hagin canviat de domiciliació bancària que ho notifiquin el més aviat possible enviant un correu electrònic al col·legi amb la nova domiciliació.

Us recordem que les persones que estan en situació d'atur han d'enviar la targeta del SOIB per poder aplicar la quota reduïda de 36 euros. Podeu enviar-la per correu electrònic.

Comunicar-vos que la data límit per fer-nos arribar la targeta del SOIB o qualsevol altre canvi és dia 5 de juliol de 2019. Si no rebem la targeta del SOIB passarem la quota normal.


AGENDA CEESIB MAIG 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de maig.  

 • Dilluns 6 de maig: reunió de la comissió d’ètica i deontologia professional del col·legi.
 • Dimecres 8 de maig: reunió amb una col·legiada per parlar de la mediació judicial.
 • Dissabte 18 de maig: sessió de la comissió permanent del CEESIB.

Al mes de maig s’ha presentat: 

 1. Recurs contenciós administratiu contra les resolucions de la presidenta de l’IMAS referents als concerts dels serveis d’acollida residencial de menors (plecs de prescripcions tècniques).

AGENDA CEESIB ABRIL 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes d’abril.  

 • Dijous 4 d’abril: reunió amb la presidenta de l’IMAS per parlar del reglament dels centres de menors i dels plecs de prescripcions tècniques dels diferents serveis d’acolliment de menors.
 • Dies 5 i 6 d’abril: participació al curs de formació inicial del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears.
 • Dijous 11 d’abril: assistència a la presentació del projecte Casal Infantil-Ciutadella.
 • Dimecres 17 d’abril: reunió amb la tècnica referent d’educadors/es social de l’IMAS i els/les professionals de l’educació social de la zona de Llevant-Migjorn de Mallorca. 
 • Dimecres 17 d’abril: participació al Consell Escolar de Palma.
 • Dijous 25 d’abril: reunió amb l’assessor jurídic del CEESIB.
 • Divendres 26 d’abril: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 27 d’abril: participació a l’Assemblea General Extraordinària del CGCEES que va tenir lloc a Madrid. 

Al mes d’abril s’ha presentat: 

 1.  Escrit a la Fundació Amadip·Esment en relació a una oferta de feina.

REVISTA "TROBADA D'EDUCACIÓ SOCIAL".

Aquest any la revista “Trobada d’Educació Social” no ha pogut publicar-se per manca de participació en la realització d’articles. Davant aquesta situació hem considerat oportú ampliar la temàtica de la revista. A part de poder participar amb la temàtica anterior: “La intervenció socioeducativa en persones amb trastorns del desenvolupament intel·lectual i físic”. També pots compartir amb nosaltres les teves experiències professionals en els diferents àmbits en que treballis. Ho pots fer en forma d’article científic o d’article d’opinió.

Tens l’oportunitat de contribuir a dignificar la nostra professió i a donar visibilitat a la teva tasca, de donar veu al col·lectiu amb el que treballes. Podeu compartir tantes vivències amb altres professionals que tenen la mateixa problemàtica, que és una llàstima no aprofitar-ho. Ajuda’ns a fer educació social, forma part del canvi.

Recorda que pots fer col·laboracions amb altres professionals sempre hi quan, un de vosaltres sigui educador/a social.

Recordatori del format dels escrits:

Els criteris de selecció dels escrits seran: la coherència conceptual i d’estructura, la claredat en la informació que es vol transmetre i relació amb un àmbit d’intervenció socioeducativa de l’Educació Social.

El termini de lliurament dels escrits s’ha ampliat fins al 15 de juny.

Els articles han de tenir una  extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 5  pàgines en el tipus de lletra Arial “12”.

El CEESIB respectarà la llengua de l’escrit que presentis.


AGENDA CEESIB MARÇ 2019

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de març.  

 • Dies 6, 7 i 8 de març: curs “L'abordatge del consum de drogues en persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social” a MENORCA.
 • Dimecres 13 de març: participació al 13è Fòrum de l’Ocupació #JobDayUIB que va tenir lloc a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador de la UIB.
 • Dimecres 13 de març: assistència a la sessió del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
 • Divendres 15 de març: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 15 de març: Assemblea General Ordinària del CEESIB.
 • Dissabte 16 de març: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB.
 • Dimecres 27 de març: participació a la reunió de la Mesa de l’Habitatge Social de Menorca.
 • Dimecres 27 de març: taller “Diàlegs masculins - La masculinitat tarada”.

Al mes de març s’han presentat: 

 1. Recurs de reposició a les bases de la borsa educadors-es socials de l’Ajuntament de Capdepera.
 2. Al·legacions al projecte de Decret que aprova el  reglament de funcionament i organització dels centres socioeducatius específics del sistema de justícia juvenil per al compliment de les mesures privatives de llibertat.
 3. Recurs de reposició a la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Maó.

AGENDA CEESIB GENER 2019

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de gener.  

 • Dijous 14 de gener: reunió comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB.
 • Dimarts 15 i dijous 17 de gener: curs "L'educació per a una ciutadania global a través de l'elaboració de còmics".
 • Divendres 18 de gener: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dijous 24 de gener: assistència a la reunió temàtica de Serveis Socials convocada per Més per Palma.
 • Dissabte 26 de gener: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB.
 • Dissabte 26 de gener: reunió informativa amb persones col·legiades per tractar de temes de l’Assemblea General del CGCEES.
 • Dimecres 30 de gener: reunió amb la tècnica referent d’educadors/es social de l’IMAS i els/les professionals de l’educació social de Part Forana de Mallorca. 
 • Dijous 31 de gener: participació al ple del Consell de Serveis Socials de Menorca.

Al mes de gener s’han presentat:

 1. Recurs d’alçada al Consell Insular d’Eivissa respecte als requisits de la borsa d’educadors/es socials.
 2. Escrit a la Fundació Diagrama en relació a una oferta d’educador/a.

COBRAMENT REBUTS 1er SEMESTRE 2019

Us informam que a partir de dia 4 de febrer començarem amb el cobrament dels rebuts del 1er semestre de l'any 2019.

Les persones que hagin canviat de domiciliació bancària que ho notifiquin el més aviat possible enviant un correu electrònic al col·legi amb la nova domiciliació.
Us recordem que les persones que estan en situació d'atur han d'enviar la targeta del SOIB per poder aplicar la quota reduïda de 36 euros. Podeu enviar-la per correu electrònic.

Comunicar-vos que la data límit per fer-nos arribar la targeta del SOIB o qualsevol altre canvi és dia 3 de febrer de 2019. Si no rebem la targeta del SOIB passarem la quota normal.