AGENDA CEESIB NOVEMBRE 2020

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part al mes de novembre.

 • Divendres 6 de novembre: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB (online).
 • Divendres 6 de novembre: Assemblea General Ordinària del CEESIB  (online).
 • Divendres 13 de novembre: participació a la taula rodona (online) sobre intervenció comunitària amb motiu de la presentació del llibre d'Exercicis de Treball Comunitari.  
 • Dimarts 17 de novembre: participació a la reunió virtual de la Mesa de l’Habitatge de Menorca.  
 • Dijous 19 de novembre: assistència a la sessió constitutiva de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca que va tenir lloc al Museu Es Baluard.
 • Dijous 26 de novembre: reunió amb el conseller d’Educació, Universitat i Recerca per parlar sobre el treball de l'educador/a social als centres educatius.
 • Dijous 26 de novembre: participació (online) al Seminari de Pràctiques dels estudis d’Educació Social de la UIB.

 Durant aquest mes s’ha presentat:

 1. Escrit a la Fundació Amadip·Esment en relació als requisits demanats a una oferta de feina.

NOU DESCOMPTES UOC PER A LES PERSONES COL·LEGIADES DEL CEESIB

El CEESIB està actualitzant el conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), gràcies al qual les persones col·legiades podran gaudir de nous descomptes per estudiar a la UOC.

Procediment per beneficiar-se dels descomptes: cal fer la matrícula des de la web de la UOC i utilitzar el codi facilitat pel CEESIB.

https://estudis.uoc.edu/ca/estudiar-online-convenis


SOL·LICITUD DIBUIXOS CALENDARI 2021

Estam preparant el calendari del 2021 i, per aquest motiu, us demanam la vostra col·laboració.

Ens agradaria que el calendari inclogués dibuixos, realitzats pels usuaris o pels professionals de l’educació social, que reflecteixin la feina dels educadors/es socials.

Podeu enviar, via correu electrònic, els vostres dibuixos fins dia 15 de desembre de 2020.


ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) reprèn l'atenció presencial però amb CITA PRÈVIA.

Per demanar cita podeu contactar al telèfon o al correu electrònic del col·legi.


AGENDA CEESIB SETEMBRE-OCTUBRE 2020

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part els mesos de setembre i octubre.  

 • Divendres 25 de setembre: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dimecres 30 de setembre: participació al ple del Consell Escolar Municipal de Palma.
 • Dilluns 5 d’octubre: participació a la sessió del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
 • Divendres 9 d’octubre: reunió virtual de la comissió permanent del CEESIB.  

Durant aquests mesos s’ha presentat:

 1. Recurs d’alçada al conseller d’Educació, Universitat i Recerca respecte a les bases de la convocatòria del programa #PROA+ (20-21).

AGENDA CEESIB JULIOL 2020

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de juliol.  

 • Divendres 3 de juliol: assistència, mitjançant videoconferència, a l’Assemblea  General Extraordinària del CGCEES.
 • Dimarts 21 de juliol: reunió amb el regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma.
 • Dijous 23 de juliol: participació a la sessió formativa virtual d’estratègia jurídica organitzada pel CGCEES.
 • Dimarts 28 de juliol: reunió virtual de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dijous 30 de juliol: participació, mitjançant videoconferència, a la segona sessió formativa d’estratègia jurídica organitzada pel CGCEES.  

AGENDA CEESIB MAIG-JUNY 2020

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant els mesos de maig i juny.  

 • Divendres 22 de maig: reunió virtual de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 22 de maig: sessió virtual de la junta de govern del CEESIB.
 • Divendres 29 de maig: adhesió al manifest “La vida al centre”.
 • Dijous 4 de juny: reunió virtual amb representants del Banc Sabadell.
 • Dilluns 15 de juny: sessió presencial de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dilluns 15 de juny: reunió virtual amb les persones col·legiades del CEESIB.

Durant aquests mesos s’han presentat:

 1. Recurs de reposició a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització en relació als requisits demanats a la borsa d’educació social d’Eivissa i Formentera.
 2. Recurs d’alçada al Consell Insular d’Eivissa respecte als requisits sol·licitats a la borsa d’educadors-es socials.
 3. Recurs de reposició a l’Ajuntament d’Inca en referència als requisits demanats per a la plaça d’agent d’igualtat.

8th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIENCES and DEVELOPMENT

Pontevedra (Espanya), 28-30 d'octubre de 2020
Enfocat especialment als que treballen en l'àmbit de l'Educació Familiar, Escolar i/o Comunitària i en el de la Psicologia de l'Desenvolupament Humà a nivell pràctic i/o teòric. Per tant, és un congrés per a investigadors i professionals de Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Treball Social, Sociologia, Magisteri ... interessats en compartir i debatre coneixements teòrics i pràctics en l'entorn científic sobre les diverses àrees temàtiques que s'abordaran.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: Presencial i Online.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS: Es podran presentar Simposis, Comunicacions orals i Comunicacions escrites (Pòsters) que es publicarà en el llibre d'abstracts amb ISBN. A més, es podrà enviar un treball en format capítol per a un llibre amb ISBN. https://www.educationcongress8.com/presentacion-de-trabajos

DATA LÍMIT: Data límit per a l'enviament d'abstracts (resums): 4 de setembre de 2020.

Preu reduït per a les persones col·legiades del CEESIB.

 

AGENDA CEESIB ABRIL 2020

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes d’abril.  

 • Dimecres 15 d’abril: video reunió de la comissió permanent del CEESIB.

 • Dilluns 20 d’abril: video reunió amb la presidenta del CGCEES i les presidències dels col·legis d’Educació Social de Castella Lleó, Canàries, Castella-la Manxa i València.

Al mes d’abril s'han fet els següents enviaments:

 1. Escrit a la consellera d’Afers Socials i Esports en relació a la tramitació de la Renda Social Garantida (RESOGA).

 2. Enviament, via correu electrònic, de 9 ofertes de feina per a Mallorca, Eivissa i les Illes Balears.

 3. Enviament, via correu electrònic, d’una carta escrita per un col·legiat per agrair i reconèixer la feina de les educadores i educadors socials en aquests complicats moments. 

 4. Difusió, mitjançant les xarxes socials, per al TFG d’un alumne del grau d’Educació Social de l’enquesta sobre la situació dels professionals de l'Educació Social a les Illes Balears durant el confinament decretat per l'Estat d'Alarma.

 5. Difusió, via xarxes socials, del qüestionari dels investigadors de la Universitat de Burgos per conèixer com ha afectat l’actual crisi sanitària en la situació laboral dels/les Educadors/es Socials de l’Estat. 


AGENDA CEESIB MARÇ 2020

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de març.  

 • Dilluns 9 de març: reunió de la presidència del CEESIB amb la comissió d'ètica i deontologia professional.
 • Dimarts 10 de març: participació al #JobDay de la UIB que va tenir lloc a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador del campus.
 • Divendres 13 de març: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dijous 16 de març: contacte amb la direcció insular de Família i Menors de l'IMAS per posar-nos a la seva disposició.
 • Dijous 16 de març: contacte amb el representant de la FEIAB per oferir la col·laboració del CEESIB en la difusió de les ofertes de feina d'educador/a social per cobrir baixes o substitucions dels diferents centres d'acollida de menors. 

Al mes de març s'han enviat els següents escrits:

 1. Correu electrònic als diferents col·legis professionals de l'àmbit sanitari (medicina, infermeria i psicologia) de les Illes Balears oferint la col·laboració i participació del CEESIB per a qualsevol iniciativa o activitat de caire preventiu.
 2. Cartes dirigides a les diferents autoritats autonòmiques i insulars (presidència GOIB, Conselleria d'Afers Socials, IMAS, departament de Benestar Social dels Consells de Menorca i d'Eivissa) oferint la col·laboració del CEESIB i manifestant la nostra inquietud per la situació actual i la seguretat de les persones en situació de vulnerabilitat i dels/les professionals que les acompanyen.  

AGENDA CEESIB FEBRER 2020

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de febrer.  

 • Dimecres 5 de febrer: assistència a la presentació; per part del conseller d’Educació, Recerca i Universitat; de l’avantprojecte de Llei d’Educació a la seu de la Conselleria.
 • Dimecres 5 de febrer: reunió amb FAPA-Mallorca per parlar, entre d’altres temes, del programa TISOC.
 • Dissabte 8 i diumenge 9 de febrer: participació a l’Assemblea General Ordinària del CGCEES que va tenir lloc a Barcelona.
 • Dissabte 22 de febrer: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 22 de febrer: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB.
 • Dijous 27 de febrer: reunió amb la cap d’estudis d’Educació Social i el degà de la Facultat d’Educació de la UIB.

AGENDA CEESIB GENER 2020

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de gener.  

 • Dijous 9 de gener: reunió amb representants del programa “Obertament Balears” per parlar de possibles col·laboracions.
 • Dissabte 11 de gener: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dimecres 15 de gener: comunicat de premsa en relació a les notícies que afecten als menors dels centres de protecció de l’IMAS.
 • Dijous 16 de gener: reunió amb la gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel per parlar de la RLT de la Fundació i dels casos de conductes inadequades d’educadors/es.
 • Dijous 16 de gener: entrevista a Informatiu Balear i RTVE en relació a les notícies dels centres d’acollida de menors.
 • Dissabte 25 de gener: entrevista a MallorcaDiario amb motiu de les notícies publicades que afecten als menors tutelats.
 • Dilluns 27 de gener: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dimarts 28 de gener: comunicat de premsa que recull la posició del col·legi en relació a les notícies dels centres de menors i de les conductes inadequades d’educadors/es del centres socioeducatius.
 • Dijous 30 de gener: assistència al Ple del Consell de Serveis Socials de Menorca.

 


AGENDA CEESIB DESEMBRE 2019

Us informan de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de desembre.  

 • Dilluns 2 de desembre: assistència a la reunió del consell de ciutat de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
 • Dilluns 2 de desembre: reunió amb l’assessor jurídic del CEESIB.
 • Dimecres 4 de desembre: assistència a la presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2019 que va tenir lloc a Mallorca.
 • Dijous 12 de desembre: presentació del CEESIB dins el seminari de pràctiques de l’alumnat del grau d’Educació Social de la UIB.
 • Dijous 12 de desembre: adhesió al comunicat, promogut per FAPA-Mallorca, de rebuig davant la proliferació de cases d’apostes.
 • Divendres 13 de desembre: reunió amb els/les educadors/es socials del programa TISOC.
 • Dimarts 17 de desembre: assistència a la presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2019 que va tenir lloc a Menorca.
 • Dijous 19 de desembre: participació a la trobada institucional dels col·legis professionals de les Illes Balears, que va tenir lloc a l’hotel Valparaíso.
 • Dissabte 21 de desembre: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 21 de desembre: sessió ordinària de la junta de govern del CEESIB.

A més, al mes de desembre s’han presentat:

 1. Recurs de reposició a l’Ajuntament de Capdepera en relació als requisits sol·licitats a la plaça de Coordinador-a de Serveis Socials Comunitaris Bàsics.
 2. Escrit a la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies en relació als requisits demanats per ocupar una plaça d’educador-a de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.

AGENDA CEESIB NOVEMBRE 2019

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de novembre.  

 • Dilluns 4 de novembre: reunió amb la consellera d’Afers Socials i Esports per parlar, entre d’altres coses, de la figura de l’educador/a social als centres educatius i de l’acompanyament a menors víctimes d’abusos sexuals durant els processos judicials.
 • Dijous 7 de novembre: reunió amb el conseller d’Educació, Universitat i Recerca per xerrar del programa TISOC.
 • Dilluns 11 de novembre: reunió amb la directora general d’Infància, Joventut i Família per parlar del programa ALTER.
 • Dijous 14 de novembre: reunió amb representant de la UIB/SIPS.
 • Dijous 14 de novembre: reunió amb representants de l’associació “Ayuda en acción” per parlar de futures col·laboracions a nivell formatiu.
 • Dimarts 19 de novembre: emissió del programa “Incorporació immediata” d’IB3 Ràdio, dedicat a l’educació social.
 • Dissabte 30 de novembre: sessió de la comissió permanent del CEESIB.

AGENDA CEESIB OCTUBRE 2019

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de octubre.  

 • Dijous 10 d’octubre: reunió amb la directora insular d’Infància i Família del Consell de Mallorca per parlar, entre d’altres coses, del reglament dels centres residencials per a infants i joves amb mesures de protecció.
 • Dissabte 19 d’octubre: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 19 d’octubre: sessió ordinària de la junta de govern del CEESIB.
 • Divendres 25 d’octubre: assistència a la trobada formativa de secretaries tècniques organitzada pel CGCEES, a Madrid.
 • Dimecres 30 d’octubre: participació a la sessió del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears que va tenir lloc a la seu de l’Arxiu del Regne de Mallorca.

Al mes de octubre s’ha presentat:

 1. Escrit a l’Ajuntament de Palma en relació als requisits demanats a la plaça de Director/a Tècnic/a de la Unitat Tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI.

AGENDA CEESIB SETEMBRE 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de setembre.  

 • Dimarts 10 de setembre: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dilluns 16 de setembre: reunió amb el president i representants del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB).
 • Dimecres 18 de setembre: reunió de la vocalia de comunicació del CEESIB.
Al mes de setembre s’ha presentat: 
 1. Escrit a l’Institut Balear de la Dona (IBDona) en relació als requisits d’una convocatòria de subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, d'eliminació de qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció davant les violències masclistes. 

AGENDA CEESIB JULIOL 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de juliol.  

 • Dissabte 27 de juliol: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 27 de juliol: sessió ordinària de la junta de govern del CEESIB.

Al mes de juliol s’ha presentat: 

 1. Recurs d’alçada al I Pla insular de suport a la família de Menorca (Consell Insular de Menorca).

AGENDA CEESIB JUNY 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de juny.  

 • Dilluns 10 de juny: reunió de la comissió d’ètica i deontologia professional del col·legi.
 • Dilluns 10 de juny: reunió amb persones col·legiades del CEESIB per parlar del nou reglament dels serveis d’acolliment residencial per a persones menors d’edat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
 • Dijous 20 de juny: reunió amb representants de la FEIAB per parlar dels concerts socials, convocats per l’IMAS, dels centres de menors gestionats per les diferents entitats del Tercer Sector.
 • Dimarts 25 de juny: assistència al seminari de fi de pràctiques de l’alumnat de 4t curs del grau d’Educació Social de la UIB.
 • Dissabte 29 de juny: sessió de la comissió permanent del CEESIB.

Al mes de juny s’ha presentat: 

 1. Al·legacions al nou Reglament pel qual s’estableix el règim jurídic dels serveis d’acolliment residencial per a persones menors d’edat a Mallorca de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
 2. Escrit a Aldeas Infantiles SOS de España respecte als requisits demanats a una oferta de feina.

AGENDA CEESIB MAIG 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de maig.  

 • Dilluns 6 de maig: reunió de la comissió d’ètica i deontologia professional del col·legi.
 • Dimecres 8 de maig: reunió amb una col·legiada per parlar de la mediació judicial.
 • Dissabte 18 de maig: sessió de la comissió permanent del CEESIB.

Al mes de maig s’ha presentat: 

 1. Recurs contenciós administratiu contra les resolucions de la presidenta de l’IMAS referents als concerts dels serveis d’acollida residencial de menors (plecs de prescripcions tècniques).

AGENDA CEESIB ABRIL 2019

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes d’abril.  

 • Dijous 4 d’abril: reunió amb la presidenta de l’IMAS per parlar del reglament dels centres de menors i dels plecs de prescripcions tècniques dels diferents serveis d’acolliment de menors.
 • Dies 5 i 6 d’abril: participació al curs de formació inicial del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears.
 • Dijous 11 d’abril: assistència a la presentació del projecte Casal Infantil-Ciutadella.
 • Dimecres 17 d’abril: reunió amb la tècnica referent d’educadors/es social de l’IMAS i els/les professionals de l’educació social de la zona de Llevant-Migjorn de Mallorca. 
 • Dimecres 17 d’abril: participació al Consell Escolar de Palma.
 • Dijous 25 d’abril: reunió amb l’assessor jurídic del CEESIB.
 • Divendres 26 d’abril: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 27 d’abril: participació a l’Assemblea General Extraordinària del CGCEES que va tenir lloc a Madrid. 

Al mes d’abril s’ha presentat: 

 1.  Escrit a la Fundació Amadip·Esment en relació a una oferta de feina.

AGENDA CEESIB MARÇ 2019

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de març.  

 • Dies 6, 7 i 8 de març: curs “L'abordatge del consum de drogues en persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social” a MENORCA.
 • Dimecres 13 de març: participació al 13è Fòrum de l’Ocupació #JobDayUIB que va tenir lloc a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador de la UIB.
 • Dimecres 13 de març: assistència a la sessió del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
 • Divendres 15 de març: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 15 de març: Assemblea General Ordinària del CEESIB.
 • Dissabte 16 de març: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB.
 • Dimecres 27 de març: participació a la reunió de la Mesa de l’Habitatge Social de Menorca.
 • Dimecres 27 de març: taller “Diàlegs masculins - La masculinitat tarada”.

Al mes de març s’han presentat: 

 1. Recurs de reposició a les bases de la borsa educadors-es socials de l’Ajuntament de Capdepera.
 2. Al·legacions al projecte de Decret que aprova el  reglament de funcionament i organització dels centres socioeducatius específics del sistema de justícia juvenil per al compliment de les mesures privatives de llibertat.
 3. Recurs de reposició a la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Maó.

AGENDA CEESIB GENER 2019

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de gener.  

 • Dijous 14 de gener: reunió comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB.
 • Dimarts 15 i dijous 17 de gener: curs "L'educació per a una ciutadania global a través de l'elaboració de còmics".
 • Divendres 18 de gener: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dijous 24 de gener: assistència a la reunió temàtica de Serveis Socials convocada per Més per Palma.
 • Dissabte 26 de gener: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB.
 • Dissabte 26 de gener: reunió informativa amb persones col·legiades per tractar de temes de l’Assemblea General del CGCEES.
 • Dimecres 30 de gener: reunió amb la tècnica referent d’educadors/es social de l’IMAS i els/les professionals de l’educació social de Part Forana de Mallorca. 
 • Dijous 31 de gener: participació al ple del Consell de Serveis Socials de Menorca.

Al mes de gener s’han presentat:

 1. Recurs d’alçada al Consell Insular d’Eivissa respecte als requisits de la borsa d’educadors/es socials.
 2. Escrit a la Fundació Diagrama en relació a una oferta d’educador/a.