AGENDA CEESIB GENER 2019

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de gener.  

 • Dijous 14 de gener: reunió comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB.
 • Dimarts 15 i dijous 17 de gener: curs "L'educació per a una ciutadania global a través de l'elaboració de còmics".
 • Divendres 18 de gener: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dijous 24 de gener: assistència a la reunió temàtica de Serveis Socials convocada per Més per Palma.
 • Dissabte 26 de gener: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB.
 • Dissabte 26 de gener: reunió informativa amb persones col·legiades per tractar de temes de l’Assemblea General del CGCEES.
 • Dimecres 30 de gener: reunió amb la tècnica referent d’educadors/es social de l’IMAS i els/les professionals de l’educació social de Part Forana de Mallorca. 
 • Dijous 31 de gener: participació al ple del Consell de Serveis Socials de Menorca.

Al mes de gener s’han presentat:

 1. Recurs d’alçada al Consell Insular d’Eivissa respecte als requisits de la borsa d’educadors/es socials.
 2. Escrit a la Fundació Diagrama en relació a una oferta d’educador/a.

COBRAMENT REBUTS 1er SEMESTRE 2019

Us informam que a partir de dia 4 de febrer començarem amb el cobrament dels rebuts del 1er semestre de l'any 2019.

Les persones que hagin canviat de domiciliació bancària que ho notifiquin el més aviat possible enviant un correu electrònic al col·legi amb la nova domiciliació.
Us recordem que les persones que estan en situació d'atur han d'enviar la targeta del SOIB per poder aplicar la quota reduïda de 36 euros. Podeu enviar-la per correu electrònic.

Comunicar-vos que la data límit per fer-nos arribar la targeta del SOIB o qualsevol altre canvi és dia 3 de febrer de 2019. Si no rebem la targeta del SOIB passarem la quota normal.


AGENDA CEESIB DESEMBRE 2018

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de desembre.

 • Dimecres 12 de desembre: reunió de la comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB.
 • Dijous 13 de desembre: reunió amb representants del Col·legi Oficial de Treball Social (COTSIB) i de la direcció insular de Menors i Família de l’IMAS (Consell de Mallorca).
 • Dijous 27 de desembre: sessió de la comissió permanent del CEESIB.

Al mes de desembre s’han presentat:

 1. Recurs de reposició a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació pel plec de prescripcions tècniques del servei d’acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens.
 2. Escrit a la Fundació Amadip·Esment en relació a una oferta d’orientador/a laboral.

AGENDA CEESIB NOVEMBRE 2018

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de novembre.  

 • Dies 9, 10 i 11 de novembre: assistència a l’Escola de Tardor del CGCEES a Madrid.
 • Dimarts 13 de novembre: participació a la roda de premsa de la plataforma Illes per un Pacte Educatiu.
 • Dijous 15 de novembre: reunió amb la directora insular de Menors de l’IMAS (Consell de Mallorca).
 • Dijous 15 de novembre: reunió amb la treballadora social de la comissió per a la innovació de la prevenció comunitària de l’Ajuntament de Palma.
 • Dissabte 17 de novembre: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 17 de novembre: sessió ordinària de la junta de govern del CEESIB.
 • Dijous 22 de novembre: col·laboració en la sessió d’experiències aplicades en intervenció socioeducativa dins del marc del Congrés Internacional de Pedagogia Social (SIPS).
 • Dijous 29 de novembre: reunió amb la responsable del DOIP per parlar del nou servei d’orientació professional del DOIP.
 • Dijous 29 de novembre: assistència al Seminari de Pràctiques de la UIB.

Al mes de novembre s’han presentat:

 1. Recurs de reposició a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació pel plec de prescripcions tècniques del servei d’habitatge d’emancipació de joves 18-25 anys que han estat tutelats.
 2. Recurs de reposició a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació pel plec de prescripcions tècniques del servei d’acompanyament a joves que han estat subjectes a mesures administratives o de justícia juvenil.
 3. Al·legacions al projecte de decret de modificació del Decret 52/2016, de 5 d'agost, i del Decret 40/2017, de 25 d'agost.
 4. Recurs d’alçada al Consell Insular de Menorca per les bases específiques i convocatòria de les proves específiques de provisió de places educador/a social.

AGENDA CEESIB OCTUBRE 2018

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de octubre.  

 • Dilluns 1 d’octubre: reunió del comitè organitzador de les VIII Jornades d’Educació Social.
 • Dies 3 i 4 d’octubre: VIII Jornades d’Educació Social, organitzades pel CEESIB, la UIB i Llars El Temple.
 • Dimecres 10 d’octubre: sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dijous 18 d’octubre: reunió amb una representant de Gira-Sol per parlar d’una proposta de col·laboració en formació dual.
 • Dijous 18 d’octubre: reunió de la comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB.
 • Dimarts 23 d’octubre: assistència a la presentació de l’Associació Nacional d’Agents Tutors (ANAT).
 • Dijous 25 d’octubre: reunió amb la tècnica referent d’educadors social de l’IMAS i els/les professionals de l’educació social de Part Forana de Mallorca.

AGENDA CEESIB SETEMBRE 2018

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de setembre.  

 • Dissabte 1 de setembre: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB.
 • Dimarts 4 de setembre: reunió del comitè organitzador de les VIII Jornades d’Educació Social.
 • Dilluns 10 de setembre: reunió amb un membre de la taula de negociació del conveni col·lectiu autonòmic d’acció i intervenció social.
 • Dijous 13 de setembre: reunió del comitè organitzador de les VIII Jornades d’Educació Social.
 • Divendres 14 de setembre: assistència a la xerrada sobre habitatge i exclusió residencial a Menorca, que va tenir lloc al Cercle Artístic de Ciutadella.
 • Dimecres 19 de setembre: reunió del comitè organitzador del Congrés Internacional de Pedagogia Social (SIPS).
 • Dimecres 26 de setembre: presentació de les VIII Jornades d’Educació Social, a l’alumnat de 3er i 4t del grau d’educació social de la UIB.
 • Dijous 27 de setembre: reunió de la comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB.