SOL·LICITUD DIBUIXOS CALENDARI 2022

Estam preparant el calendari de l’any 2022 i, per aquest motiu, us demanam la vostra col·laboració.
Ens agradaria que el calendari inclogués dibuixos, realitzats pels usuaris o pels professionals de l’educació social, que reflecteixin la feina dels educadors/es socials.

Podeu enviar, via correu electrònic, els vostres dibuixos fins dia 1 de desembre de 2021.

Animeu-vos a participar!!


AGENDA CEESIB SETEMBRE-OCTUBRE 2021

Informació sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part als mesos de setembre i octubre de 2021.  

 • Divendres 10 de setembre: reunió del grup de feina del CEESIB de prevenció del suïcidi, via Zoom.
 • Dijous 16 de setembre: reunió amb la directora d’Infància i Família de l’IMAS per parlar sobre la situació dels centres de menors.
 • Dimarts 21 de setembre: reunió amb el degà de la Facultat d’Educació i la cap d’estudis d’Educació Social de la UIB.  
 • Divendres 24 de setembre: reunió presencial de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 24 de setembre: sessió extraordinària de la junta de govern del CEESIB.
 • Dilluns 27 de setembre: participació a la reunió en línia de la comissió d’ètica i deontologia professional del CGCEES.
 • Divendres 8 d’octubre: participació al Seminari de Pràctiques d’Educació Social de la UIB.
 • Divendres 22 d’octubre: sessió en línia del grup de treball del CEESIB de prevenció del suïcidi.
 • Dilluns 25 d’octubre: participació a la reunió en línia de la comissió d’ètica i deontologia professional del CGCEES.
 • Divendres 29 d’octubre: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 29 d’octubre: assistència a l’acte de lliurament dels premis al mèrit policial per recollir la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd que han atorgat al CEESIB.

Durant aquests mesos s’ha presentat:

 1. Recurs potestatiu de reposició a la Direcció General de Personal Docent en relació a la modificació de  l'apartat B de l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 16 de desembre de 2020.

AGENDA CEESIB JUNY-JULIOL 2021

Informació sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part als mesos de juny i juliol de 2021.  

 • Dijous 3 de juny: participació a l’Assemblea General Extraordinària virtual del CGCEES.
 • Dimecres 16 de juny: assistència a la formació online “El rol de los colegios profesionales ante las ofertas públicas de Empleo (OPE)” que va organitzar el CGCEES.
 • Divendres 18 de juny: sessió virtual extraordinària de la junta de govern del CEESIB.  
 • Divendres 18 de juny: reunió presencial de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 18 de juny: reunió semi presencial amb les educadores socials del programa de prevenció de l’abandonament escolar de l’alumnat de secundària.
 • Dimarts 6 de juliol: reunió en lína amb el grup parlamentari socialista per parlar de la figura de l’educador/a social als centres educatius.
 • Dimecres 7 de juliol: reunió virtual amb representants del col·lectiu de PTSC.
 • Dijous 8 de juliol: reunió presencial amb el conseller d’Educació i Formació Professional per parlar sobre la continuïtat el programa de prevenció de l’abandonament escolar de l’alumnat de secundària.
 • Dijous 8 de juliol: entrevista al programa “Els dematins” d’IB3 TV.
 • Divendres 9 de juliol: participació al programa de ràdio d’IB3 “Al dia”.
 • Dimecres 14 de juliol: reunió en línia amb les educadores socials del programa de prevenció de l’abandonament escolar de l’alumnat de secundària.
 • Divendres 16 de juliol: participació online a la jornada de la UIB “I ara què?” destinada a l’alumnat de darrer curs del grau d’Educació Social.
 • Dilluns 19 de juliol: participació a la reunió virtual de la comissió d’Educació Social al sistema educatiu del CGCEES.
 • Divendres 23 de juliol: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 23 de juliol: sessió ordinària de la junta de govern del CEESIB. 

Durant aquests mesos s’han presentat:

 1. Aportacions al Projecte de decret que regula el Registre per als professionals públics i per als professionals de les entitats col·laboradores que intervenen en l’àmbit dels serveis socials i/o en l’àmbit de protecció de la infància i l’adolescència a les Illes Balears.
 2. Al·legacions a la modificació del Reial Decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual es va incorporar a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2013/55/UE, 2005/36/CE relatives a el reconeixement de qualificacions professionals.
 3. Comunicat de premsa respecte a la substitució de la figura de l’educador/a social als centres educatius de secundària de les Illes Balears.
 4. Escrit a l’Ajuntament de Bunyola en relació als requisits demanats a una oferta de feina.
 5. Escrit a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

AGENDA CEESIB MAIG 2021

Informació sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part al mes de maig de 2021.  

 • Dijous 6 de maig: col·laboració en la tesi doctoral “La dimensió ètica en la relació socioeducativa: una teoria fonamentada” d’una investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Divendres 7 de maig: reunió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 7 de maig: Assemblea General Ordinària del CEESIB.  
 • Divendres 7 i dissabte 8 de maig: participació al curs del CGCEES “Código Deontológico y comisiones deontológicas” via Zoom.
 • Dimecres 19 de maig: assistència a la reunió virtual del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
 • Dijous 20 de maig: formació online “Drogues, gènere i violència” organitzat per Metges del Món en col·laboració amb el CEESIB.
 • Divendres 28 de maig: sessió ordinària de junta de govern del CEESIB.

 

Durant aquest mes s’ha presentat:

 1. Escrit a l’organització Aldeas Infantiles SOS respecte als requisits demanats a una oferta de feina.

AGENDA CEESIB ABRIL 2021

Informació sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part al mes d’abril de 2021.  

 • Dilluns 12 d’abril: participació a la reunió online  de la Comissió Deontològica del CGCEES.
 • Dilluns 12 d’abril: reunió per parlar de l’engegada del grup de feina de prevenció del suïcidi.
 • Dilluns 12 d’abril: reunió per parlar de la creació d’un nou grup de feina del CEESIB.  
 • Divendres 23 d’abril: sessió semipresencial de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 23 d’abril: reunió semipresencial de les persones de la junta de govern del CEESIB 2021-2025.
 • Dilluns 26 d’abril: reunió per parlar del possible suport del col·legi a la petició de creació del grau d’Educació Social a la Universidad Antonio de Nebrija.

 

Durant aquest mes s’han presentat:

 1. Escrit de suport al canvi de nivell de la categoria d’educador/a social a la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Calvià.
 2. Recurs d’alçada a l’Institut Balear de la Dona respecte a les bases de les subvencions per a entitats locals per a projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció davant les violències masclistes.

AGENDA CEESIB MARÇ 2021

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part al mes de març de 2021.  

 • Dimarts 9 de març: curs online “Model d'acollida i intervenció per a persones que es relacionen amb drogues” amb 25 persones inscrites.
 • Dijous 11 de març: curs online “Model d'acollida i intervenció per a persones que es relacionen amb drogues” amb 25 persones inscrites.
 • Divendres 12 de març: participació virtual a l’Assemblea General Ordinària del CGCEES.  
 • Dimarts 16 de març: curs online “Model d'acollida i intervenció per a persones que es relacionen amb drogues” amb 25 persones inscrites.
 • Dijous 18 de març: curs online “Model d'acollida i intervenció per a persones que es relacionen amb drogues” amb 25 persones inscrites.
 • Divendres 26 de març: sessió virtual de la comissió permanent del CEESIB.

AGENDA CEESIB FEBRER 2021

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part al mes de febrer de 2021.  

 • Dilluns 15 de febrer: reunió amb els/les educadors/es socials del  programa per a la prevenció de l’abandonament escolar de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
 • Dijous 18 de febrer: reunió amb el president i la directora insular de l’àrea d’Infància i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
 • Divendres 26 de febrer: reunió virtual de la comissió permanent del CEESIB.  
 • Divendres 26 de febrer: sessió online de la junta de govern del CEESIB.

AGENDA CEESIB DESEMBRE 2020 - GENER 2021

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part als mesos de desembre i gener.  

 • Dilluns 14  de desembre: sessió de la comissió permanent del CEESIB (online).
 • Divendres 15 de gener: reunió (online) de la comissió permanent del CEESIB.
 • Divendres 15 de gener: participació a la reunió virtual de presidències del CGCEES.  
 • Dilluns 25 de gener: participació a la reunió virtual per triar al representant a la comissió permanent del Consell Escolar Municipal de Palma. 
 • Divendres 29 de gener: Obertament Balears, en col·laboració amb el CEESIB, va organitzar la sessió “Autoestigma i Estigma en salut mental. #Enprimerapersona".

NOU DESCOMPTES UOC PER A LES PERSONES COL·LEGIADES DEL CEESIB

El CEESIB està actualitzant el conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), gràcies al qual les persones col·legiades podran gaudir de nous descomptes per estudiar a la UOC.

Procediment per beneficiar-se dels descomptes: cal fer la matrícula des de la web de la UOC i utilitzar el codi facilitat pel CEESIB.

https://estudis.uoc.edu/ca/estudiar-online-convenis


ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) reprèn l'atenció presencial però amb CITA PRÈVIA.

Per demanar cita podeu contactar al telèfon o al correu electrònic del col·legi.