De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) , el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS informa a les persones usuàries, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.
Dades del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS:

 • CIF: G57195786
 • ADREÇA: C/ JERONI POU,  4 - BAIXOS 2a · 07006, PALMA (ILLES BALEARS)
 • CORREU ELECTRÒNIC: ceesib@ceesib.org
 • DOMINI WEB: www.ceesib.org

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada pel COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades al seu perfil.
L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS té accés i tracta la informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.
En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, d'acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos .
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS.

El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de la persona usuària.

La persona usuària sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions
L'usuari, un cop unit a la pàgina del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.
L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar la persona usuària unida a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres persones usuàries la pàgina del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS perquè també elles puguin gaudir de les promocions o estar informades de la seva activitat.
A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
• Twitter: https://twitter.com/privacy
• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/