AGENDA CEESIB GENER 2018

Us informam sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de gener.  

 • Dijous 11 de gener: Reunió amb una representant del comitè d’empresa de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
 • Dijous 11 de gener: Reunió amb la responsable del projecte Magic Line Mallorca de la Fundació Sant Joan de Déu.
 • Dissabte 13 de gener: Sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dissabte 13 de gener: Sessió ordinària de la junta de govern del CEESIB.
 • Dilluns 15 de gener: Reunió amb representants del comitè d’empresa de la Fundació Natzaret.
 • Dimecres 17 de gener: Assistència a la sessió del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.

Al mes de gener s’ha presentat:

 1. Recurs de reposició a l’Ajuntament d’Andratx sobre els requisits demanats a la convocatòria de la plaça d’educador/a social.

Esperam que sigui del vostre interès.


COL·LABORACIÓ REVISTA CEESIB

Com sabeu aquest any, al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB),  hi ha hagut canvi de junta de govern, comissions de feina i noves incorporacions. Aquesta reorganització ha fet que el nostre monogràfic no es publiqui enguany. Actualment estem treballant perquè l’onzè nombre de la revista "Trobada d'educació social" surti al mes d’octubre de 2018, amb motiu del Dia Internacional de l’Educació Social.

S’ha decidit que el tema del monogràfic sigui: “La intervenció socioeducativa en persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i físic”.

D’aquest tema ens interessen els àmbits següents:

1.     Tipus de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament: Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), trastorn de conducta, paràlisis cerebral…

2.      Autonomia personal en la vida diària: coneixement del propi cos, habilitats,  sexualitat, família, entorn familiar, limitacions en àrees rellevants de la vida (llenguatge, mobilitat, aprenentatge, autocura, vida independent, qualitat de vida…)

3.      Integració social i comunitària:  recursos, ús dels recursos, participació i visibilitat a la comunitat, oci i temps lliure, educació formal inclusiva, sensibilització i visibilitat social, normalització de la discapacitat intel·lectual entre els més joves (Iniciatives. Ex: youtubers).

4.      Entorn laboral: Habilitats i destreses laborals, recursos, noves iniciatives…

5.     Professionals que treballen dins d’aquest àmbit: formació especialitzada, serveis (atenció diürna, educació, salut, laboral, accessibilitat ciutadania, comunicació, habitatge, bones practiques, tutela…).

Els criteris de selecció dels articles seran:  la coherència conceptual i d’estructura, la claredat en la informació que es vol transmetre i relació amb el tema del monogràfic.

El termini de lliurament dels articles serà fins dia 28 de febrer, i han de tenir una  extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 5  pàgines en el tipus de lletra Arial “12”.

El CEESIB respectarà la llengua en que hagi estat escrit l’article.

Animeu-vos  a escriure i a compartir el vostre punt de vista.

Esperam els vostres articles!!!


AGENDA CEESIB DESEMBRE 2017

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de desembre.  

 • Dilluns 4 de desembre: Reunió amb la comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB.
 • Dimecres 13 de desembre: Reunió amb representants de la UIB per parlar de la col·laboració en el proper Congrés Internacional de Pedagogia Social, que tindrà lloc a Palma al mes de novembre de 2018.
 • Dijous 14 de desembre: Assistència a la reunió de la comissió de Treball Comunitari del Consell Municipal de Serveis Socials de Palma, que va tenir lloc al Centre Flassaders.
 • Dimarts 19 de desembre: Participació a la sessió del Consell de Serveis Socials de Menorca, que va tenir lloc a la seu del Consell Insular de Menorca.

Esperam que sigui del vostre interès.


AGENDA CEESIB NOVEMBRE 2017

Us informam de les activitats, reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part durant el mes de novembre.  

 • Dijous 2 de novembre: Reunió amb el grup parlamentari “Popular” per demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei estatal d’Educació Social.
 • Divendres 3 de novembre: Reunió amb el grup parlamentari “Ciutadans” per demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei estatal d’Educació Social.  
 • Dissabte 4 de novembre: Sessió de la comissió permanent i de la junta de govern del CEESIB.
 • Dijous 9 de novembre: Reunió amb representant de la Caixa d’Enginyers per parlar de la possible col·laboració entre les dues entitats.
 • Dijous 9 de novembre: Assistència a l’acte de celebració del XXX Aniversari d’ALAS, que va tenir lloc a S’Aljub (Museu Es Baluard).
 • Divendres 10 de novembre: Reunió amb les responsables dels estudis del Grau d’Educació Social de la UIB.
 • Dissabte 11 de novembre: Membres de la comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB van viatjar a Madrid per assistir a la  III Trobada Deontològica Estatal d'Educació Social.
 • Dilluns 13 de novembre: Reunió amb el grup parlamentari “Socialista” per demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei estatal d’Educació Social. 
 • Dimecres 15 de novembre: Reunió amb el grup parlamentari “Podem” per demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei estatal d’Educació Social. 
 • Dimecres 15 de novembre: Assistència a l’acte de presentació de l’Anuari de l’Educació Illes Balears 2017, que va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Mallorca.
 • Dimarts 21 de novembre: Assistència a l’acte de presentació de l’Anuari de l’Envelliment Illes Balears 2017, que va tenir lloc a S’Aljub (Museu Es Baluard).
 • Dimecres 22 de novembre: Assistència al col·loqui «TV i cinema, una frontera que s’esvaeix?», organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb motiu de la inauguració de la seva seu a Palma.
 • Dijous 23 de novembre: Reunió amb el representant de Metges del Món Illes Balears per parlar de la col·laboració entre les dues entitats.
 • Dijous 23 de novembre: Assistència a la roda de premsa de la Plataforma Illes per un Pacte Educatiu, que va tenir lloc al Centre Cultural de Sa Nostra.
 • Dijous 23 de novembre: Assistència a l’acte de celebració del XXX Aniversari del GREC, al Teatre Xesc Forteza.
 • Dijous 23 de novembre: Participació al Seminari de Pràctiques del Grau d’Educació Social de la UIB.
 • Dilluns 27 de novembre: Sessió de la comissió permanent del CEESIB.
 • Dies 27, 28 i 30 de novembre: curs del CEESIB “Interpretació del comportament no verbal com eina a la intervenció educativa: reconeixement emocional mitjançant la detecció d’expressions i microexpressions facials”, amb l’assistència de 18 professionals i estudiants de l’àmbit social.

Esperam que sigui del vostre interès.