Quota d’incorporació

El procés de col·legiació té una quota inicial d’incorporació i de gestió d’expedient de 70€ que es fa per ingrés o transferència bancària.

 

Quota general

La quota del CEESIB és de 120€ anuals, que s’abonen per domiciliació bancària en dos rebuts de 60€ cada mig any. El cobrament és sempre per semestre avançat. Al primer pagament, únicament es cobrarà la part proporcional del semestre en funció de la data de col·legiació.

 

Quota per a persones aturades

Si et trobes en situació d’atur tens dret a una reducció de la quota a 36€ semestrals. Per a això, cal aportar via fax o correu electrònic una còpia de la targeta del SOIB, sempre abans de cada cobrament: no s’aplicarà la reducció de quota una vegada passat el rebut.

 

Trasllat d’expedient

Les persones d'alta fins el dia d'avui a altres Col·legis d'Educadores i Educadors Socials de l'àmbit estatal que sol·licitin el trasllat d'expedient estaran excloses del pagament de la Quota d'incorporació en el CEESIB.

Les persones de baixa fins el dia d'avui a altres Col·legis d'Educadores i Educadors Socials de l'àmbit estatal que sol·licitin el trasllat d'expedient hauran d’abonar la Quota d'incorporació i despeses d'expedient de 70€.

 

Baixa del CEESIB

Donar-se de baixa no suposa cap cost addicional. En aquest cas, per tornar donar-se d'alta, s’ha d'abonar la Quota d'incorporació i despeses d'expedient de 70€.